Nyheter

Arcus tar plastløftet

​Grønt Punkt Norge har lansert Plastløftet. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet har satt konkrete mål som Arcus har lovet å følge opp. Arcus har tatt plastløftet.

Grønt Punkt Norge har lansert Plastløftet. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet har satt konkrete mål som Arcus har lovet å følge opp. Arcus har tatt plastløftet.

—Dette er viktig, sier Erik Bern, CSR-ansvarlig i Arcus. -Plastløftet betyr at næringslivet vil ha mer oppmerksomhet rundt plast og bruken av plast i tiden som kommer. Det vil være til gode for bedrifter, for forbrukere og hele kloden.

Arcus sorterer 86 tonn plast per år som leveres til gjenvinning. Målsetningen er å redusere plastforbruket med 30 prosent, i tillegg til at minst 50 prosent av plasten vi benytter skal være resirkulert, sier Erik. Arcus jobber aktivt i flere fora for å redusere plastens skader på miljøet, blant annet gjennom Emballasjeforeningen, og som aktiv deltager i Forum for sirkulær plastemballasje i Norge.

Bedrifter som tar plastløftet forplikter seg til å:

1. Øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje
Bedriften setter seg ambisiøse mål for hvor stor andel av egen emballasje som bør være laget av resirkulert plast innen 2025/2030. Målet er ikke forpliktende, men skal fungere som et styringsverktøy.

2. Redusere unødvendig bruk av plast
Bedriften skal jobbe aktivt med å redusere bruken av plast. Siden ingen bedrifter er like, setter hver bedrift egne mål ut fra sine forutsetninger.

3. Designe for gjenvinning
Bedriften skal holde seg faglig oppdatert om design for gjenvinning, ved for eksempel å delta på fagdagene som arrangeres i regi av oss. Fagdagene vil være en viktig arena for kunnskapsdeling, både mellom og på tvers av bransjer. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.