Inspirasjon

Ingen bøkker, ingen norsk akevitt til jul.

Norsk akevitt er utenkelig uten fatmodning. Bøkkere har derfor en av de viktigste rollene i akevittproduksjonen.

I dag er det kun noen ytterst få bøkkere igjen i Norge, faktisk bare 4 stykker med svennebrev. To av disse jobber hos Arcus. Uten disse to ville vi ikke hatt alle de kjente og kjære akevittene våre. Så enkelt er det.

Men hva er en egentlig en bøkker?

En bøkker, eller bødker, er en håndverker som lager tønner og fat av tre.

Bøkkerfaget har en lang historie i Europa, og kunsten å lage tønner var et eget fag med egne laug i middelalderen. I gamle dager var tønner av tre den viktigste emballasjen for oppbevaring og frakt av det meste - fra grønnsaker til vin og brennevin. Dette varte helt fram til langt ut på 1900-tallet, men gradvis kom nye typer fat av stål og etterhvert plast til å erstatte de gamle tønnene.

I Sør- og Mellom-Europa eksisterer faget den dag i dag, og det er vin- og brennevinindustrien som er de desidert største forbrukerne av fat.

Fat og liggere (betegnelsen på store tretønner som ikke er beregnet på transport) brukes i dag hovedsakelig til å gi smak og utvikling til både vin og brennevin. For noen brennevintyper, som akevitt, whisky og cognac, er fatmodning en helt vesentlig del av fremstillingsprosessen.

Hva gjør en bøkker?

Bøkkere jobber hovedsakelig med vedlikehold av brukte sherryfat, som vi bruker i vår produksjon av akevitt. I akevittresepten vi bruker står det at akevitten skal modnes på brukte sherryfat, derfor valg av denne type fat.

Det viktigste med et fat er at det er tett. Bøkkere fjerner derfor defekter, bytter materialer, og skifter staver som de sier på fagspråket. Men selv om fatet skal være tett, skal det også puste. Derfor er det viktig å bruke de riktige materialene til de ulike fatene.

På bøkkervekstedet hos Arcus går det i for det meste reparasjoner av 500 liters eikefat. Det er gjerne amerikansk eik det det er snakk om, men det brukes også europeisk eik, blant annet fra Spania og Frankrike. Videre jobber bøkkere med vedlikehold av ovale liggere og kar. Dette er store trebeholdere som rommer 7000 liter. Når de arbeider brukes det ofte gammelt bøkkerverktøy, som av og til stammer fra 1800-tallet. Mye av arbeidet med å bytte ut defekter og tilpasse nye staver gjøres nemlig manuelt.

Visste du at: Norsk akevitt er en beskyttet geografisk betegnelse. Altså, for å kalle en akevitt må den være produsert i Norge, være produsert av potetsprit fremstilt i Norge av minimum 95 prosent norske poteter, og modnet i eikefat i minimum seks måneder for fat som er mindre enn 1000 liter, og minimum 12 måneder for fat som er større enn 1000 liter.