Cookies og personvern

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 13.august 2018

Vi bryr oss om ditt personvern. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Arcus ASA.

Kontaktinformasjonen til Arcus ASA er:
Adresse: Destilleriveien 11, 1481 Hagan
E-post: personvern@arcus.no
Telefon: +47 67 06 50 00
Organisasjonsnr.: 987 470 569

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på e-post personvern@arcus.no

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut nyhetsbrev og børsmeldinger, samt gi informasjon om vår virksomhet: Navn, e-postadresse, organisasjon- og selskapstilhørighet. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke til nyhetsbrev, børsmeldinger og andre nyheter fra Arcus.  
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at disse opplysningene ofte er nødvendige for å kunne hjelpe deg med det du lurer på.
  3. Distribuere aksjonærbrev og annen informasjon til selskapet aksjonærer. Basert på aksjonærlister sender vi nyhetsbrev til alle aksjonærer. Listene inneholder opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, og fødselsdato. Grunnlaget for behandlingen er en interesseavveining. Arcus har en berettiget interesse i å underrette aksjonærer i selskapet om diverse nyheter, hendelser og informasjon vedrørende Arcus.
  4. Gjennomføre omvisninger i regi av Arcus Opplevelse. Besøkende registreres med navn, alder (aldersgrense for omvisning er 18 år), e-postadresse og telefonnummer til kontaktperson for gruppen eller organisasjonen. Ved bevertning i forbindelse med omvisninger samler vi inn opplysninger om eventuelle matintoleranser og allergier. Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen om omvisning i regi av Arcus Opplevelser.
  5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Denne siden benytter anonymiseringsfunksjonalitet, hvilket betyr at IP-adressen til brukere av nettsiden maskeres før logging. Vi ivaretar ditt personvern og bruker opplysningene kun til statistikk. Fullstendige IP-adresser blir ikke lagret og Arcus er ikke i stand til å identifisere den registrerte. Etter artikkel 11 (2) i GDPR følger det da at bestemmelsene i artikkel 15-20 ikke får anvendelse. Dette er bestemmelsene som regulerer innsyn, retting, sletting, adgangen til å kreve begrenset behandling og retten til dataportabilitet. Arcus har ikke identifisert at behandlingen medfører noen ulemper for personvernet. Den registrerte har rett til å motsette seg behandlingen av personopplysninger. Retten til å motsette seg behandlingen gjøres ved å endre innstillingene for cookies. Se hvordan du kan endre innstillingene i din nettleser på www.nettvett.no

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag kan være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Arcus ASA bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter databehandlere til følgende formål: 

  • Hente ut informasjon (via informasjonskapsler) om besøk på våre nettsider for rapporteringsformål. 
  • Distribuere børsmeldinger og nyheter hvor den enkelte selv har tegnet seg som abonnent. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Arcus ASA vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-postadresse: personvern@arcus.no

Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til personvern@arcus.no

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. 

Informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes fra vårt nettsted og lagres på din datamaskin.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig fornettstedet er det vi som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra. IP-adresser anonymiseres.

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter ytelse av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse, og lagring av favorittprodukter. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Samtykke til bruk av informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet vårt, samtykker du i at vi bruker informasjonskapsler.

Endre eller blokkere informasjonskapsler

Dersom du ønsker å foreta endringer eller skru av informasjonskapslene, kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at den blokkerer alle eller utvalgte informasjonskapsler. For å finne ut hvordan du gjør dette, kan du lese hjelpesidene i nettleseren din eller besøke aboutcookies.org. Hvis du velger å gjøre dette, kan vi ikke garantere at nettstedet vårt vil fungere slik det skal, og vi kan ikke holdes ansvarlige dersom det oppstår feil.

Produksjonssteder