Eksempler på ESG-aktiviteter 2017-2020

  • Redusere Vecturas Co2-utslipp med 30 prosent
  • Redusere avfallsmengden som ikke kan resirkuleres med 30 prosent
  • Redusere energiforbruket i produksjonsprosessen med 20 prosent
  • Null fravær som følge av skader

Miljøtiltak 2012-2016

  • Fornybar energi til oppvarming økt til 70 prosent
  • Redusert energibruk i produksjonen med 13 prosent
  • Redusert forbruket av vann med 8 prosent
  • Redusert svinn ved tapping av vin med 40 prosent