Eierstyring og selskapsledelse

Arcus’ prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse er et viktig fundamentet for langsiktig verdiskaping, til det beste for aksjonærer, ansatte og andre. Disse prinsippene er basert på at alle aksjonærer skal likebehandles og få samtidig tilgang til pålitelig, relevant og oppdatert informasjon om selskapets utvikling. Arcus ASA følger Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Gjeldende anbefaling kan lastes ned her.

Arcus arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i henhold til de forventninger som stilles til en betydelig nordisk aktør innen vin og brennevin. Vi definerer vårt samfunnsansvar blant annet gjennom konsernets CSR-policy. Vi stiller dessuten tydelige krav til oss selv og våre leverandører gjennom konsernets etiske regelverk, vår miljøpolicy, arbeidsreglement og andre styringsdokumenter.