Arcus og Vinmonopolet

Det norske Vinmonopolet ble opprettet i 1922. Den gang solgte Vinmonopolet kun vin og sterkvin, ettersom alt salg av brennevin var forbudt i Norge. Samlagene, som var kommunale utsalgssteder, ble overtatt av det nye monopolet som etter hvert også kjøpte opp de private vinhandlene.

Utover 1920-tallet ble også de gjenværende destillasjonene i Norge overtatt av monopolet, og da brennevinsforbudet ble opphevet i 1927 overtok dagens Vinmonopol ansvaret for all fremstilling av brennevin i Norge.

Vinmonopolet sentraliserte så fremstillingen ytterligere. I 1928 ble det besluttet å bygge et nytt anlegg på Hamar som skulle rektifisere all råsprit som ble kjøpt fra brenneriene, som fortsatt var på private hender. Fremstilling av akevitt og andre ferdigvarer ble etter hvert også sentralisert til nytt produksjonsanlegg på Hasle i Oslo, den gang et avansert anlegg som sto klart i 1933.

Bilde av Bilde Til Selve Teksten Om  Arcus Og  Vinmonopolet

Fremstillingen av vin og brennevin i Norge kom raskt i gang etter andre verdenskrig, og i løpet av 50- og 60-tallet økte brennevinsproduksjonen år for år. På 1970-tallet bremset produksjonen opp, mye på grunn av den økende vininteressen blant norske forbrukere. En interesse som har vært stigende de siste 40 årene.

Fra 1. januar 1996 ble statens monopol for fremstilling og import av vin og brennevin avmonopolisert, og Vinmonopolet fortsatte som en ren detaljist. Dette skjedde som en konsekvens av EØS-avtalen fra 1994, som bidro til å sette press på den norske monopolordningen. EFTAs overvåkingsorgan ESA slo fast at det import- og engrosmonopol som Vinmonopolet hadde var i strid med EØS-avtalen. Resultatet ble at Vinmonopolet ble delt i to og Arcus ble stiftet som et heleid statlig selskap med ansvar for Norges import og distribusjon av vin og brennevin.

«Arcus-Gruppen AS» ble opprettet fra samme dato, med datterselskaper som videreførte Vinmonopolets import, produksjons- og distribusjonsvirksomhet. Fra 1. januar 2005 ble også monopolordningen for fremstilling av brennevin i Norge opphevet, slik at man oppnådde full konkurranse i både produksjons- og importleddene for vin og brennevin i Norge