Et av Nordens ledende merkevareselskap innen vin og brennevin

Arcus er et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin. Selskapet er verdens største produsent av akevitt, og har sterke markedsposisjoner innen vin og brennevin i hele Norden. Vectura er leverandør av komplette logistikkløsninger for drikkevarebransjen i Norge, og er tett integrert med Arcus’ produksjon på Gjelleråsen. Arcus ble skilt ut fra Vinmonopolet i 1996, og har siden vokst fra å være en lokal norsk virksomhet til å bli en internasjonal aktør med Norden og Tyskland som hjemmemarked. Konsernet har også en betydelig salg av brennevin til andre land, der USA er det viktigste.


Arcus’ strategi er sammenfattet i 10 punkter:

Brennevin

  • Vekst i kjernekategoriene akevitt og bitter
  • Forsterke posisjonen i Norden, revitalisere Tyskland
  • Forsterke innovasjonsutviklingen: Nye anledninger, kategorier og konsumentgrupper


Vin

  • Vinne tendere i monopol-markedene
  • Tiltrekke nye og komplementære agenturer
  • Forsterke og videreutvikle salget av egne varemerker
  • Utnytte entreprenørmodellen, tiltrekke de beste for oppstart av nye vinselskaper

Distribusjon

  • Vedvarende fokus på kostnadsoptimering
  • Øke omsetningen med nye distribusjonsavtaler

M&A

  • Små og selektive oppkjøp


Finansielle mål

Omsetning: Organisk vekst 3-5 % pr år, inklusiv oppkjøp

EBITDA: 6-9 % pr år ila de neste 3-5 årene

Utbytte: Årlig utbytte på ca 50-70 % av årlig nettoresultat.