Et av Nordens ledende merkevareselskap innen vin og brennevin

Arcus har en unik posisjon i det nordiske markedet for vin og brennevin. Innen vin er Arcus størst i Norge, nest størst i Sverige og tredje størst i Finland. Innen brennevin er Arcus den største aktøren i Norge, og Danmarks nest største. Selskapet har sitt utspring fra det norske Vinmonopolet og har vært drevet som et selvstendig selskap siden 1996. I perioden 2005 til 2016 har selskapet vært majoritetseid av det svenske investeringsselskapet Ratos. I denne perioden har det blitt gjennomført betydelige investeringer i både produksjonsanlegg, egne merkevarer og oppkjøp. Det har lagt et godt grunnlag for lønnsom vekst.

Viktige konkurransefortrinn:

  • Et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin, med solid kompetanse på det spesielle nordiske alkoholmarkedet

  • Nasjonale og ikoniske brennevinsmerker med unik historie

  • Nordens ledende vinportefølje med 350 agenturer

  • Disponerer et topp moderne produksjonsanlegg, med rom for ytterligere vekst

  • Stabil og ikke-syklisk salg innen både vin og brennevin, høy kontantstrøm og gode driftsmarginer

  • Tydelig plan for fortsatt lønnsom vekst

Er du interessert i å kjøpe aksjer i Arcus ASA, kontakt din bank eller meglerforetak. Vi anbefaler å sette seg godt inn i risikofaktorer knyttet til det å handle og eier aksjer før en eventuell investeringsbeslutning fattes.