Via Oslo Børs føres en oppdatert liste over primærinnsidere i Arcus ASA. Du finner oversikten ved å klikke her.