Arcus har som ambisjon å utbetale et årlig utbytte på ca. 50-70% av årlig nettoresultat. Beslutningen om å utbetale utbytte eller ikke vil bli tatt på årlig basis av selskapets styre og generalforsamling. Det samme gjelder størrelsen på et eventuelt utbytte. Utbytte for regnskapsåret 2016 besluttes på selskapets generalforsamling våren 2017.

Det ble ikke utbetalt utbytte for regnskapsårene 2015, 2014 og 2013. Mer informasjon om utbyttepolicy er tilgjengelig i det prospekt som er publisert i forbindelse med planlagt børsintroduksjon. Prospektet kan lastes ned i sin helhet nedenfor.

Prospekt

4.0 MB