Om Arcus ASA

Arcus er et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin. Selskapet er verdens største produsent av akevitt, og har sterke markedsposisjoner innen vin og brennevin i hele Norden. Hjemmemarkedene er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Selskapets røtter strekker seg tilbake til tidlig 1800-tallet. Da ble akevitt for første gang fraktet i fat over verdenshavene, og man erfarte at dette ga akevitten bedre smak. Det var utgangspunktet for dagens LINIE-akevitt, som er et av Arcus' mest kjente brennevinsmerker.

Arcus-Gruppen AS med Vectura, ble etablert som et eget statlig selskap 1. januar 1996. Da ble Vinmonopolet splittet opp, som et ledd i Norges tilpasning til EØS-regelverket. Salg til norske forbrukere ble værende i det statlige monopolet, mens den tidligere virksomheten med import, produksjon, distribusjon og eksport ble overtatt av det nyetablerte selskapet.

Arcus ASA består idag av tre forretningsområder: Vin, Brennevin og Distribusjon. Det heleide distribusjonsselskapet Vectura er Norges ledende logistikkvirksomhet for alkoholholdige drikkevarer, hvor Arcus er den desidert største kunden. 

På Gjelleråsen, nord for Oslo, disponerer Arcus et svært moderne anlegg for utvikling, produksjon, lagring og distribusjon av vin og brennevin