Gå til:

Det nordiske markedet

Arcus er et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin. Selskapet er verdens største produsent av akevitt, og har sterke markedsposisjoner innen vin og brennevin i hele Norden. Hjemmemarkedet er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Markedet for vin i Norden

I Sverige, Norge og Finland skjer alt salg av vin til forbruker gjennom de statlige monopolene. I Danmark kan forbrukerne kjøpe vin i dagligvarebutikken. Det danske markedet er preget av hard priskonkurranse og lav fortjenestemargin. Derfor har Arcus så langt valgt å konsentrere virksomheten i Danmark om brennevin.

Bilde av Vinyes 095 1
Bilde av Lorenzon  Friuli 1

Preferanser og trender innen vin

Det er store ulikheter i forbrukernes smakspreferanser i de ulike nordiske landene. Dette gjelder både druetyper og vinland. Det nordiske vinmarkedet er nyhetsfokusert og preges av høy endringshastighet.
Merkevarelojaliteten er lav, og vinmerker har kortere livssyklus enn brennevinsmerker. Arcus sin forbrukerinnsikt, innovasjonsevne og markedskunnskap er derfor avgjørende for å opprettholde en
produktportefølje som raskt tilpasses endringer i den nordiske preferansen.

Hovedlinjene i det nordiske markedet er en bevegelse fra rødvin mot hvitvin, rosévin og musserende, dette er særlig tydelig i det norske markedet. Markedet polariseres, og det er både vekst innen lavere prisede produkter og produkter innen premium-segmentet. I tillegg kommer en økende interesse for klima og miljø til uttrykk gjennom vekst innen økologiske viner og mer miljøvennlig emballasje.

Markedet for brennevin i Norden

Norge, Sverige og Finland preges av de tre store statseide detaljmonopolene: Vinmonopolet, Systembolaget og Alko. I Danmark er brennevin fri handelsvare, og i hovedsak solgt til forbruker via butikkjedene i dagligvarebransjen og priskonkurransen er hard.

Den spesielle markedssituasjonen i landene med alkoholmonopol gir Arcus et viktig konkurransefortrinn i forhold til utenlandske konkurrenter. Virksomheten drives gjennom datterselskaper med mangeårig erfaring i å selge til detaljmonopolene i sine respektive land, og inngående kjennskap til hvordan disse arbeider. I Danmark drives markedsføring og salg i partnerskap med en dansk aktør med lang erfaring og solid lokal markedskompetanse.

Bilde av 20131216  Arcus 463 1
Bilde av 20131216  Arcus 305 1

Preferanser og trender innen brennevin

Premium-segmentet i de viktigste brennevins-kategoriene vokser, med økende interesse for eksempelvis eksklusiv akevitt og spesial-whisky. Parallelt har det, særlig i Norge, vært antydninger til en polarisering av markedet gjennom kraftig vekst i lavprissegmentet. Av kategoriene er vodka den klart mestselgende i verden, og Norden er ikke noe unntak. Det er en hovedtendens at whisky over tid vinner noe markedsandeler, mens cognac og druebrennevin taper terreng, selv om det er svingninger fra år til år og fra marked til marked. Akevitt og bitter er relativt stabilt, men også her er det forskjeller mellom landene. Det er også vekst innen produkter med lavt alkoholnivå. 

Det finnes små nisjeprodusenter av brennevin i alle de nordiske landene, båret frem av den samme trenden som har gitt mikrobryggerier og lokale mattradisjoner et løft. I den senere tiden har dette også ført til en oppblomstring av mikro-destillerier og lokalproduksjon av brennevin, som ved de Arcus-eide mikrobryggeriene Snälleröds i Sverige og Atlungstad i Norge. 

Internasjonalt er interessen for cocktails og mixology økende. Arcus møter denne trenden med videreutvikling av egne merkevarer, som akevitten Lysholm No 52 og Vikingfjords ferdige cocktail-blandinger er gode eksempler på. Innovasjon og produktutvikling av Arcus’ merkevarer er en viktig satsing for å øke veksten i samtlige Arcus-markeder.