Gå til:

Rammebetingelser

Det nordiske alkoholmarkedet

Alkoholmarkedet i Norden har en tradisjon for streng regulering. I Norge, Sverige og Finland har vinmonopolene enerett på salg til forbruker, mens det i Danmark er tillatt med salg av vin og brennevin gjennom dagligvarekjedene. Regulering, avgifter, reklamemuligheter og prismekanismer varierer mellom landene, men alle har en streng alkohollovgivning for å begrense konsumet. Omtrent 90 prosent av omsetningen i Norge, Sverige og Finland går gjennom monopolene. Resterende 10 prosent omsettes gjennom hoteller, restauranter og catering (horeca-markedet), og gjennom duty-free–markedet.

Bilde av Awb  Drikkevett  Fb 01 1
Bilde av Awb  Drikkevett  Fb 02 1

Salg gjennom monopolene

Arcus’ selskaper i Norge, Sverige og Finland har alle lang erfaring med monopoler, og har dermed et viktig konkurransefortrinn fremfor utenlandske aktører. Salg fra Arcus til monopolene skjer hovedsakelig gjennom listeførte produkter. For at nye produkter skal komme på listene, henter monopolene anbud fra flere leverandører, der både prisnivå og egenskaper er nøye spesifisert. Blindsmaking i regi av vinmonopolene avgjør så hvilke anbud som blir akseptert. Vin- og brennevinsselskaper kan lansere produkter i monopolenes bestillingsutvalg på eget initiativ. Da vil salgstallene avgjøre om produktet etterhvert blir listeført som lagervare i monopolenes butikker. Prisen til forbrukere fastsettes av vin- og brennevinsselskapene.

I tillegg til utsalg i butikk, er det også mulig for forbrukere i Norge og Sverige å bestille varer direkte på nett via Vinmonopolet og Systembolagets nettsider. Varene kan leveres hjem på døren til forbrukerne.

Grensehandel og duty-free

Detaljhandel over landegrensene er en faktor som påvirker markedet i alle de nordiske landene, særlig i Norge, Sverige og Finland, hvor avgiftspolitikken gir vesentlig høyere priser enn i de respektive nabolandene. Duty free-salg har også et betydelig omfang i de nordiske landene, og er et viktig utstillingsvindu for Arcus’ brennevinsprodukter. Aktørene i dette markedet gjør i hovedsak sine innkjøp direkte fra produsent. Det betyr at duty-free-aktørene er en viktig kundegruppe for forretningsområdet brennevin, og mindre viktig for de ulike vinselskapene i Arcus.