Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er integrert i Arcus’ virksomhet og forretningspraksis. Vi ønsker å bidra til et trygt og godt samfunn for alle. Arcus har to overordnede forpliktelser vi anser som særlig viktige: Å fortsette arbeidet med å redusere miljøbelastningen, og kontinuerlig jobbe for et ansvarlig alkoholkonsum. Vi tar vårt samfunnsvern på alvor. Det skal vi fortsette å gjøre.

Hensynet til ansvarlig alkoholkonsum, arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold, ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon er viktig i den daglige driften i Arcus.

Konsernets samfunnsansvarspolitikk definerer følgende hovedtema for samfunnsansvar i Arcus:

  • Alkoholkonsum
  • Ytre miljø
  • Antikorrupsjon
  • Menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder

Styret foretar årlige vurderinger av samfunnsansvarspolitikken sammen med den årlige samfunnsansvarsrapporten fra administrasjonen.