Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er viktig i Arcus, og i hele virksomheten er det et særlig fokus på ansvarlig alkoholkonsum.

Hensynet til ansvarlig alkoholkonsum, arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold, ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon er viktig i den daglige driften i Arcus.

Konsernets samfunnsansvarspolitikk definerer følgende hovedtema for samfunnsansvar i Arcus:

  • Alkoholkonsum
  • Ytre miljø
  • Antikorrupsjon
  • Menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder

Styret foretar årlige vurderinger av samfunnsansvarspolitikken sammen med den årlige samfunnsansvarsrapporten fra administrasjonen.