Drikk med vett

I Arcus er vi lidenskapelig opptatt av å skape den gode opplevelsen. Vi skal bidra til å skape nytelse og hyggelig samvær – hjemme, på restauranter og i utelivet. Vi er stolte av produktene våre. Vi skaper inntekter og gode arbeidsplasser, og vi ivaretar nordisk kultur. Men vi er selvsagt klar over at alkohol også har sine mørke sider. Det tar vi på alvor.

Bilde av Arcus Moderation Line Drink Responsibly Rgb Arcus Blue

Alkohol og ansvarlig konsum

Arcus har et tydelig forhold til ansvarlig alkoholkonsum. Det er bakgrunnen for kampanjen «Drikk med vett», som ble lansert høsten 2015. «Drikk med vett» er både en intern og ekstern holdningskampanje, og skal nå alle ansatte og alle dem Arcus møter. Kampanjens hovedbudskap, drikk med vett, har sitt utspring i Arcus’ misjon:

«Vi er lidenskapelig opptatt av å skape Den gode opplevelsen, derfor byr vi på det beste av nordisk brennevin til verden og verdens beste vin til Norden.»

Arcus er en ledende norsk og nordisk brennevinsaktør, og en viktig samarbeidspartner for de nordiske alkoholmonopolene. Et grunnleggende krav til oss er at vi følger deres initiativ for å bidra til trygghet i hele verdikjeden. Men uansett hvilke krav som stilles til oss utenfra, kan vi ikke holde oss likegyldig til sosiale og menneskelige konsekvenser av alkoholmisbruk. Derfor er vi opptatt av ansvarlig alkoholkonsum og at alkohol drikkes med vett.

Det er bakgrunnen for vårt prosjekt «Vann til russen».

Vann til russen

Russen er en utsatt gruppe og russefeiringen er en tid hvor mange konsumerer mye alkohol. Mange opplever et betydelig drikkepress, og har ofte liten erfaring med alkohol. Vi deler derfor ut 7.000 vannflasker til russen. De fylte vannflaskene deles ut gratis på russetreff som for eksempel på Tryvann og Tusenfryd. Der er det også vannstasjoner for påfylling.

Det er ingen reklame for Arcus. Avsenderen er «Drikk med vett». Dette budskapet brukes aktivt i russens sosiale kanaler før feiringen starter, og trykkes også på russens populære ID-bånd, for øvrig sammen med Amnestys «Nei er nei. Voldtekt = Sex uten samtykke».

«Drikk med vett» er kjernen i Arcus’ holdningskampanje for et ansvarlig alkoholkonsum.

Konkrete mål for å promotere ansvarlig alkoholkonsum

  • I løpet av 2020 skal «Drikk med vett» være inkludert på 75 prosent av alle egen tappede produkter.
  • Alle ansatte skal i hele perioden være innforstått med Arcus’ holdning til ansvarlig alkohol konsum.
  • I hele perioden skal Arcus promotere «Drikk med vett» i all relevant profilering.
Bilde av Drikk Med Vett