Gå til:

Drikk med vett

«Drikk med vett. Så blir gode opplevelser enda bedre.»

Arcus har et tydelig forhold til ansvarlig alkoholkonsum.

Alle de målgrupper som er relevante for Arcus skal på en enkel måte bli kjent med og forstå konsernets forhold til alkohol og ansvarlig konsum. Det er bakgrunnen for kampanjen «Drikk med vett», som ble lansert høsten 2015. «Drikk med vett» er både en intern og ekstern holdningskampanje, og skal nå alle ansatte og alle dem Arcus møter. Kampanjens hovedbudskap, drikk med vett, har sitt utspring i Arcus’ misjon:

«Vi er lidenskapelig opptatt av skape Den gode opplevelsen, derfor byr vi på det beste av nordisk brennevin til verden og verdens beste vin til Norden.»

Bilde av Awb  Drikkevett  Fb 03 1

Den gode opplevelsen

I Arcus er vi lidenskapelig opptatt av å skape den gode opplevelsen. Vi skal bidra til å skape nytelse og hyggelig samvær – hjemme, på restauranter og i utelivet. Vi er stolte av produktene våre. Vi skaper inntekter og gode arbeidsplasser, og vi ivaretar nordisk kultur. Men vi er selvsagt klar over at alkohol også har sine mørke sider. Vi tar både de lyse og de mørke på alvor. Vi som arbeider i Arcus er like opptatt som alle andre av å leve i et trygt og godt samfunn. Arcus er en ledende, nordisk virksomhet innen vin og brennevin. Vi har alltid tatt vårt samfunnsansvar alvorlig. Det skal vi fortsette å gjøre.

Stolthet og ansvar

Vi er stolte av produktene våre. Vi er glade for den nytelsen og det gode sosiale samværet våre produkter bidrar til. Arcus er en viktig samarbeids-partner for de nordiske alkoholmonopolene. Et grunnleggende krav til oss er at vi følger deres initiativ for å bidra til trygghet i hele leverandørkjeden. Men uansett hvilke krav som stilles til oss utenfra: Arcus hverken vil eller kan forholde seg likegyldig til sosiale og menneskelige konsekvenser av alkoholmisbruk. Derfor er vi opptatt av ansvarlig alkoholkonsum og at alkohol drikkes med vett.