HMS og sikkerhetsarbeid

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) er svært viktig for Arcus. Det legges stor vekt på at ulykker og skader unngås. Derfor utføres det på jevnlig basis risikovurderinger, sikker-jobb-analyse og rotårsaksanalyser. 

Arcus er en bedrift som håndterer brannfarlige væsker. I tillegg til den høye sikkerheten som er innebygd i rutiner, produksjonsprosesser og bygningsmassen, er det omfattende beredskap for å håndtere uønskede hendelser. Ansatte deltar årlig på kurs og trener på hvordan man best håndterer ulykker. En egen redningsstab trener årlig på en fiktiv, men omfattende krisesituasjon. Det gjøres med politi, brannvesen og ambulansepersonell til stede.

Arcus er en IA-bedrift som arbeider tett med bedriftshelsetjenesten og NAV for å redusere sykefraværet. Individuell oppfølging og tilrettelegging er viktige verktøy i dette arbeidet.

Arcus har et eget laboratorium som utfører kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske tester. Alt som skal tappes i anlegget på Gjelleråsen blir kontrollert og godkjent av laboratoriet før selve tappingen starter. Dessuten tas det prøver av krydder, vin, og sprit allerede før de kjøpes. Produksjonen i Arcus er sertifisert i henhold til ISO 9001-standarden. Laboratoriet er akkreditert i henhold til ISO 17025, det vil si at det er et strengt regime for å sikre at analyseresultatene er riktige.

Bilde av Dsc 0058 2 1
Bilde fra kriseøvelsen på Gjelleråsen i 2015, med både ambulansepersonell og Politiet som involverte deltakere.