Gå til:

Klima og miljø

Hensynet til det ytre miljøet utgjør en viktig del av Arcus' ansvar og arbeid. 

Konsernets virksomhet påvirker det ytre miljøet både gjennom produksjon og distribusjon av konsernets produkter. Arcus støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og arbeider planmessig med å redusere belastninger på det ytre miljøet forbundet med virksomheten.

Arcus’ miljømål oppsummert:

  • Øke energieffektiviteten i produksjonen
  • Øke andelen fornybar energi til drift av bygningsmassen
  • Redusere vannforbruket i produksjonen
  • Redusere svinn i produksjonen per liter tappet

Rent vann

Konsernet har et eget vannrenseanlegg, hvor det løpende tas prøver, og ved behov justeres det naturlige saltinnholdet. Arcus’ vann er kortreist. Alt vann kommer til tappeanlegget uten forurensende transport, på ordinært vis gjennom det etablerte rørledningsnettet. Arcus har som mål å redusere det samlede vannforbruket.

Bilde av Dette er en test. Pls disregard.

Ren energi

70 prosent av Arcus’ samlede energikonsum dekkes av selskapets geotermiske anlegg. Geotermisk energi er overskuddsvarme fra jorden, og klassifiseres som ren energi. Geotermisk energi bidrar ikke til global oppvarming. Det øvrige energibehovet dekkes av naturgass. Også det er ren energi som ikke forurenser.

Bilde av Ren Energi I Stock 87062421 Lite 1

Miljøvennlige plastflasker

Hvert år tapper Arcus 2,5 millioner plastflasker (PET). Det tilsvarer ca. 23 prosent av alle flasker som tappes. PET-flaskene veier lite og kildesorteres som all annen plast. En PET-flaske veier bare 14 prosent av en ordinær vinflaske av glass. Den lave vekten gjør transporten mye lettere og mindre ressurskrevende. PET er også fordelaktig for forbrukerne; PET-flaskene er lette å bære og de knuser ikke.

Bilde av Iss 10078 00550 Plastflasker 1

Miljøvennlige kartongviner

Vin på kartong (Bag in Box, BiB) ble introdusert i Norden på 1980-tallet og står i Sverige og Norge for nærmere 60 prosent av omsetningen. BiB har liten egenvekt, stort volum og kan ikke knuse. Vinen på en BiB holder seks uker etter åpning uten at kvaliteten endres. Det er store miljømessige besparelser med BiB: Vinen fylles i hjemlandet på store flexitanker, og transporteres deretter til Arcus hvor den tappes. Denne transportformen gir lav vekt og mye volum per transport sammenlignet med transport av ordinære glassflasker.

Bilde av Kartongviner

Kortreist sprit

Arcus bruker hvert år ca. to millioner liter 96 prosent rektifisert sprit for produksjon av brennevin. Spriten er fremstilt av norske poteter, og leveres til Arcus av HOFF. Potetene som brukes til sprit er poteter som ellers ville ha blitt kastet. Potetspriten transporters med tankbiler fra HOFFs anlegg på Gjøvik til Arcus’ produksjonsanlegg på Gjelleråsen. Den økologiske akevittprodusenten Snälleröds lager sin akevitt basert på lokal potetsprit.

Bilde av Iss 3560 01237 Poteter 1

Krydder med kvalitet

For å sikre høy kvalitet på sluttproduktet er Arcus særlig nøye med hvilke råvarer som blir benyttet, og hvor de kommer fra. Karve, som er det aller viktigste krydderet i norske akevitter, er utelukkende produsert i Norge. Villkarven som benyttes er naturlig og har ikke vært genmodifisert. På denne måten opprettholdes et høyt nivå av eteriske oljer som bidrar til akevittens gode kryddersmak.

Bilde av Iss 6429 45700 Karve 1

Tradisjon og håndverk

Arcus lagrer akevitt på ca. 8.000 eikefat, kjøpt fra sherry- og portvinsprodusenter i Spania.

Fatene brukes igjen og igjen. De eldste fatene er 100 år gamle, og alle fatene vedlikeholdes jevnlig. De to bøkkerne som vedlikeholder fatparken representerer et tradisjonelt norsk håndverksfag. Bøkkerfaget var utbredt i Norge fram til 1930, men på 1960-tallet ble det meste av tønneproduksjonen i Norge nedlagt. De to bøkkerne i Arcus sikrer at gammelt håndverk lever videre, og at de 8.000 eikefatene fortsatt kan brukes til lagring av akevitt.

Bilde av 20131216 Arcus 450 Small