Miljø

Hensynet til det ytre miljøet utgjør en viktig del av Arcus' ansvar og arbeid. Arcus’ miljøarbeid skal være integrert i hele verdikjeden, ikke bare enkelte deler av den. Det er viktig for oss å ta hensyn til miljø, klima, mennesker og samfunn.

Konsernets virksomhet påvirker det ytre miljøet både gjennom produksjon og distribusjon av konsernets produkter. Arcus støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og arbeider planmessig med å redusere belastninger på det ytre miljøet forbundet med virksomheten.

Arcus’ miljømål oppsummert:

  • Øke energieffektiviteten i produksjonen
  • Øke andelen fornybar energi til drift av bygningsmassen
  • Redusere vannforbruket i produksjonen
  • Redusere svinn i produksjonen per liter tappet

Rent vann

Bilde av I Stock 451165859

Konsernet har et eget vannrenseanlegg, hvor det løpende tas prøver, og ved behov justeres det naturlige saltinnholdet. Arcus’ vann er kortreist. Alt vann kommer til tappeanlegget uten forurensende transport, på ordinært vis gjennom det etablerte rørledningsnettet. Arcus har som mål å redusere det samlede vannforbruket.

Ren energi

Bilde av I Stock 959165882

70 prosent av Arcus’ samlede energikonsum dekkes av selskapets geotermiske anlegg. Geotermisk energi er overskuddsvarme fra jorden, og klassifiseres som ren energi. Geotermisk energi bidrar ikke til global oppvarming. Det øvrige energibehovet dekkes av naturgass. Også det er ren energi som ikke forurenser.

Miljøvennlige plastflasker

Bilde av I Stock 693314278

Hvert år tapper Arcus 2,5 millioner plastflasker (PET). Det tilsvarer ca. 23 prosent av alle flasker som tappes. PET-flaskene veier lite og kildesorteres som all annen plast. En PET-flaske veier bare 14 prosent av en ordinær vinflaske av glass. Den lave vekten gjør transporten mye lettere og mindre ressurskrevende. PET er også fordelaktig for forbrukerne; PET-flaskene er lette å bære og de knuser ikke.

Miljøvennlige kartongviner

Bilde av Kartongviner

Vin på kartong (Bag in Box, BiB) ble introdusert i Norden på 1980-tallet og står i Sverige og Norge for nærmere 60 prosent av omsetningen. BiB har liten egenvekt, stort volum og kan ikke knuse. Vinen på en BiB holder seks uker etter åpning uten at kvaliteten endres. Det er store miljømessige besparelser med BiB: Vinen fylles i hjemlandet på store flexitanker, og transporteres deretter til Arcus hvor den tappes. Denne transportformen gir lav vekt og mye volum per transport sammenlignet med transport av ordinære glassflasker.

Kortreist sprit

Bilde av I Stock 854480930

Arcus bruker hvert år ca. to millioner liter 96 prosent rektifisert sprit for produksjon av brennevin. Spriten er fremstilt av norske poteter, og leveres til Arcus av HOFF. Potetene som brukes til sprit er poteter som ellers ville ha blitt kastet. Potetspriten transporters med tankbiler fra HOFFs anlegg på Gjøvik til Arcus’ produksjonsanlegg på Gjelleråsen. Den økologiske akevittprodusenten Snälleröds lager sin akevitt basert på lokal potetsprit.

Konkrete mål for å redusere Arcus’ miljøbelastning

  • I løpet av 2020 skal Vecturas utslipp av CO2 reduseres med 30 prosent fra 2017-nivå.
  • I løpet av 2020 skal den avfallsmengden som ikke kan resirkuleres, reduseres med 30 prosent i.f.t 2017.
  • I løpet av 2020 skal energi forbruket i produksjonsprosessen reduseres med 20 prosent i.f.t 2017.
  • I løpet av 2020 skal 35 prosent av alle egentappede flasker være på resirkulerbar plast.
  • I løpet av 2020 skal 15 prosent av alle solgte enheter være fremstilt på en miljøvennlig måte.