Sosialt ansvar

Arcus’ mål er at det ikke skal være noen form for diskriminering eller trakassering, og likestilling skal fremmes.

Alle medarbeidere i Arcus skal medvirke til et arbeidsfellesskap fritt for diskriminering basert på religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, etnisk opprinnelse eller funksjonshemming. Kvinner og menn, uansett kulturell eller etnisk opprinnelse, skal ha de samme rettighetene og mulighetene. Makt og ansvar skal være jevnt fordelt mellom kjønnene.Blant de ansatte skal det være minst fire ansatte med spesielle utfordringer, mennesker som trenger bistand for å være en del av arbeidslivet.

Det er viktig for Arcus å være en inkluderende bedrift og at mangfoldet i organisasjonene gjenspeiler befolkningssammensetningen i samfunnet.