Alkoholavgifter

Prisene justeres på grunnlag av eventuelle endringer i alkoholavgiften og avansen (i kr/volumprosent og liter):

ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED ALKOHOLSTYRKE 2016
Over 22 %:  7,31
Brennevin under 22 %:  7,31
Mellom 4,75 og 22 %:  4,76

Emballasjeavgift
På all emballasje som ikke er med i panteordningen tillegges emballasjeavgift. Emballasjeavgiften er todelt og består av en fast grunnavgift og en variabel miljøavgift. Den variable miljøavgiften reduseres med en beregnet prosentvis returandel. Returandelen for glass er beregnet til 90 prosent, og det betales derfor bare 10 prosent av avgiften.
Per 1. juli 2016 er følgende emballasjeavgifter gjeldende per enhet:
Glass kr 1,71
Plast- og BIB -produkter kr 1,59
Ren pappemballasje (Elo/Tetrapack) kr 1,23
Det betales merverdiavgift av både alkoholavgift og emballasjeavgift.

Salgsprisen
Vinmonopolet har full åpenhet rundt deres kalkyle for beregning av avanse. Kalkylen tar utgangspunkt i at det enkelte produkt skal bære sine egne kostnader og gi Vinmonopolet en rimelig fortjeneste. Kalkylen kan uttrykkes ved følgende formel:
Avanse = fast påslag + verdipåslag – reduksjon
Det faste påslaget og verdipåslaget skal i kombinasjon dekke Vinmonopolets faste og variable kostnader knyttet til håndteringen av produktene, slik at det sikres et positivt økonomisk resultat av driften. Det faste påslaget utgjør kr 8,90 per liter, mens verdipåslaget utgjør 22 prosent av innkjøpsprisen eksklusive avgifter. Vinmonopolets avansesatser har ikke blitt justert siden juni 2012.
Prosentsatsen reduseres gradvis når innkjøpsprisen eksklusive avgifter overstiger 80 kroner. Avansen vil minst utgjøre 4 kroner og maksimalt kunne utgjøre 110 kroner per enhet. (Egne avansesatser gjelder for spesialprodukter.)
For 2016 er satsene:
Avanse=kr 8,90 + 22% av innkjøpspris- 60% av innkjøpspris*(1-80/Innkjøpspris)

Hva består salgsprisen av? (01.01.2016)
 
Brennevin, 41,5 volumprosent alkohol, glassflaske, 0,7 liter:
Pris til kunde 404,90
Importørens nettopris 85,55
Alkoholavgift 212,36
Merverdiavgift 80,98
Miljø- og emballasjeavgift 1,71
Vinmonopolets avanse 24,32
Avgiftene til staten utgjør 73 %
 
Svakvin, 13 volumprosent alkohol, glassflaske, 0,75 liter:
Pris til kunde 154,90
Importørens nettopris 56,66
Alkoholavgift 46,41
Merverdiavgift 30,98
Miljø- og emballasjeavgift 1,71
Vinmonopolets avanse 19,14
Avgiftene til staten utgjør 51 %
 
Når det gjelder importørens nettopris som i dette tilfellet er på 85,55 NOK på et brennevinprodukt er det en rekke kostnader som denne summen skal dekke inn.
Her skal man dekke inn logistikk-kostnader ved leveranser i landet (Vinmonopolet & Horeca) og til landet (mange produkter produseres i utlandet) og oppbevaring av varen på et lager i Norge.
Produktene er selvfølgelig heller ikke billige å produsere og her kommer det inn en rekke kostnader som produksjon av produktet og i mange tilfeller fatmodning av et produkt.

Kilde: Vinmonopolet.no

Halvor Heuch og Ivan Abrahamsen om norsk akevitt