Hva er en bøkker?

En bøkker, eller bødker, er en håndverker som lager tønner og fat av tre.

Bøkkerfaget har en lang historie i Europa, og kunsten å lage tønner var et eget fag med egne laug i middelalderen. I gamle tider var tønner av tre den viktigste emballasjen for oppbevaring og frakt av det meste - fra grønnsaker til vin og brennevin. Dette varte helt fram til langt ut på 1900-tallet, men gradvis kom nye typer fat av stål og etterhvert plast til å erstatte de gamle tønnene.

I Sør- og Mellom-Europa eksisterer faget den dag i dag, og det er vin- og brennevinindustrien som er de desidert største forbrukerne av fat.

Fat og liggere (betegnelsen på store tretønner som ikke er beregnet på transport) brukes i dag hovedsakelig til å gi smak og utvikling til både vin og brennevin. For noen brennevinstyper, som akevitt, whisky og cognac, er fatmodning en helt vesentlig del av fremstillingsprosessen.

Hva gjør en bøkker?

Bøkkere jobber hovedsakelig med vedlikehold av brukte sherryfat, som vi bruker i vår produsjon av akevitt. I akevittresepten vi bruker står det at akevitten skal modnes på brukte sherryfat, derfor valg av denne type fat. Det viktigste med et fat er at det er tett. Bøkkere fjerner defekter, bytter materialer, og skifter staver som de sier på fagspråket. Men selv om trefatet skal være tett, skal det også puste. Derfor er det viktig å bruke de riktige materialene til de ulike fatene.

Det går mest i reparasjoner av 500 liters eikefat. Det er gjerne amerikansk eik, men vi bruker også europeisk eik, blant annet fra Spania og Frankrike. Videre jobber bøkkere med vedlikehold av ovale liggere og kar. Dette er store trebeholdere som rommer 7000 liter. Når de arbeider brukes det ofte gammelt bøkkerverktøy, som av og til stammer fra 1800-tallet. Mye av arbeidet med å bytte ut defekte og tilpasse nye staver gjøres nemlig manuelt.Kvalitetsbetegnelse på Cognac - VS, VSOP, XO