Hvordan produseres norsk, fatmodnet akevitt?

Utgangspunktet for å lage norsk akevitt er helt ren sprit laget av minimum 95 % norske poteter. Den rene spriten blir pumpet inn i destillasjonsapparatene våre sammen med vann og krydder. Blandingen varmes opp med damp til den begynner å koke, og spriten damper av sammen med aromastoffer (eteriske oljer) fra krydderne. Når denne dampen kjøles ned blir den til væske igjen, og vi kaller den et krydderdestillat. Et krydderdestillat kan være laget av et eller flere kryddere.

Krydderdestillatene er svært konsentrerte i smak og blandes derfor med ny, ren potetsprit og vann før akevitten legges på eikefat. De fleste av fatene vi bruker har tidligere vært brukt til å lagre Oloroso sherry, men noen har også vært brukt til portvin, madeira eller annen vin.

Fatenes størrelse avgjør hvor lenge akevittene minimum må ligge for å kunne bli en norsk, fatmodnet akevitt. Hvis de er større enn 1000 L, trenger akevitten minimum 12 måneder lagring, men hvis fatet er under 1000 L holder det med 6 måneder på fatlageret. Mange av akevittene våre får ligge vesentlig lengre til modning enn hva minimumstiden tilsier. Et eksempel på dette er Gilde Non Plus Ultra som ligger på fat i hele 12 år! 

Når akevitten er ferdig modnet blir fatene tømt og akevitten satt ned til drikkestyrke med rent, norsk vann. Deretter tappes akevittene på flaske og sendes ut til kundene våre.

Hva er forskjellen mellom Whiskey vs whisky? Hva er forskjellen på svensk, dansk og norsk akevitt?