Kvalitetsbetegnelse på Cognac - VS, VSOP, XO

Kvalitetsbetegnelsene VS, VSOP og XO er en betegnelse for modningstiden cognacen har hatt på fat. For at en cognac kan betegnes med VS må den yngste cognacen i blandingen være minimum 2 år. For en VSOP skal yngste komponent være 4 år, mens for XO skal yngste komponent være 6 år. Fra og med 1. april 2018 må den yngste cognacen i en XO være minimum 10 år gammel.

Hvor produseres Cognac? Hva er en bøkker?