Linie - Ekvator - Historie

Den norske fatlagrede akevitten har sin opprinnelse fra begynnelsen av 1800-tallet, da Katarina B. Lysholm sendte seilskuta ”Trondhjems Prøve” til de Østindiske øyer med diverse varer. Med på ferden var også norsk sprit som ble oppbevart på eikefat. Spriten ble ikke solgt i Batavia, og ble med båten tilbake til Norge. Ved ankomst til Norge ble det oppdaget at spriten hadde gjennomgått en forvandling på fatet. Denne kunnskapen ble en godt bevoktet hemmelighet og værende innen Lysholmfamilien. Da Jørgen B. Lysholm satte i gang med spritproduksjon noen år senere sto fatmodning og liniereisen sentralt. 

Bevegelsen og endringen i temperatur og luftfuktighet under linieturen gir akevitten en helt spesiell utvikling. Akevitten bryter ned og ekstraherer ut smak fra eikestavene under liniefarten. Liniefarten kan ses på som en avansert form for akselerert modning.  

Er Gammel Dansk norsk? Produkthistorie Gammel Dansk